616 693 784

entradesCompra les teves entrades ara

  • Aprofita Les nostres ofertes

Normativa del parc. Reglament de règim intern.

USUARIS DEL PARC

L'entrada a les instal·lacions està subjecta a l'aforament.

No s’admetrà l’entrada d’animals de companyia al parc.

L'usuari que ve al parc a gaudir del seu temps de lleure haurà de complir les normes de correcta utilització de les instal·lacions, així com atendre les instruccions que se li donen o puguin donar a través dels cartells indicadors, megafonia i, sobretot, a través dels monitors i socorristes que vetllen per la seva seguretat i la dels altres.

A partir de 14 anys ja es pot accedir sol al parc. Els menors de 14 anys hauran d’estar vigilats, en tot moment, per les persones responsables de la seva custòdia.

Vigili els riscos del sol, utilitzi cremes solars abans i durant la seva estància.

A les línies d’espera s’haurà de respectar el torn i no es permetrà guardar lloc a altres persones.

Cada instal·lació està pensada per fer-ne un ús particular, pel que només complint les normes d'utilització queda garantida la total seguretat dels usuaris. Són les infraccions d'aquestes normes, que comporten una inadequada utilització de les instal·lacions, les que fan insegura l'activitat desenvolupada al parc aquàtic.

De manera contrària, una correcta utilització de les instal·lacions (que passa pel compliment de les normes senyalitzades i de les indicacions del personal especialitzat del parc) garanteix a tota hora la seguretat de l'usuari.

Per a l’ús de les instal.lacions, a més de complir les normes generals i les específiques de cada una d’elles, l’usuari haurà d’estar en condicions físico-psíquiques normals. Cal tenir en compte aquestes condicions perquè en la majoria dels casos la seva discapacitat no podrà ser detectada pel monitor de servei. Cal un estat de salut normal per fer ús de les atraccions. Les persones amb problemes d'esquena, cor, mareigs i dones embarassades no poden fer ús de les atraccions. Les dones embarassades no poden fer ús de les següents: Aqua Rocket, Kamikaces, Water Fall i Riu Ràpid. També es recomana no fer servir: Zig Zag Rosa, Zig Zag Blau, Zig Zag Blanc, Spiro Tub i Splash Mountain.

Tampoc poden fer us de les instal·lacions aquàtiques aquells que pateixin malalties que puguin propagar-se en contacte amb l’aigua. A més de les normes d'ús de les instal·lacions l'usuari haurà de respectar la resta d'indicacions distribuïdes pel parc, les quines, a més de garantir la seguretat, estan dirigides a mantenir el necessari ordre i higiene en l'interior del parc.

En particular és necessari respectar les següents normes:

Les gandules i hamaques només poden ser utilitzades als llocs apropiats per a això (solàriums de les piscines), estant prohibit el seu trasllat a altres zones.

No està permès jugar a la pilota en cap de les seves formes, ni jugar amb objectes llancívols.

El picnic només pot ser practicat a les zones especialment disposades i indicades per a això. No en zones limítrofes.

El parc disposa de l'equipament musical necessari per fer agradable l'estada al recinte, per la qual cosa no es permet fer ús d'equips musicals particulars que poguessin molestar un altre usuari si no és amb l'ús d'auriculars.

Cap usuari no podrà interrompre l'activitat de vigilància del personal especialitzat del parc.

És imprescindible que, per a la seguretat de tots, no es distregui l'activitat vigilant del personal del parc.

Els tiquets d’entrada, passis i cupons promocionals són personals i intransferibles, no poden ser revenuts ni endossats. Hauran de conservar-se durant tota la estada a les instal·lacions del Parc Aquàtic i mostrar-se al personal, si fos requerit.

No s’admetran trencats, esmenats, fotocopiats ni deteriorats.

Una vegada dins el recinte no es permetrà  sortir i després tornar a entrar. En el cas de sortir, si es vol tornar a entrar s’haurà d’adquirir una altra entrada a les taquilles del parc.

La tarifa de preus d’entrada esta regulada per l’alçada i no per l’edat, ja que l’ús de les instal·lacions també està regulada per aquesta.

No es tornaran els diners de l’entrada per raons climatològiques, talls elèctrics o qualsevol altre motiu aliè a l’empresa.

La Direcció del parc, que es reserva el dret d'admissió, podrà també, si la conducta d'un o diversos usuaris no és la correcta, procedir a la seva expulsió del recinte del parc. En aquest cas, l'usuari no tindrà dret a devolució de cap quantitat que hagués pagat en concepte d'entrada o de qualsevol servei dels que es presten a l'interior del parc. En aquests casos, la Direcció del parc es reserva el dret d'interposar les accions legals que pogués donar lloc els fets esdevinguts.

 

NORMES DE CARACTER GENERAL

Algunes zones i instal·lacions del Parc Aquàtic es troben vídeo vigilades.

Queda prohibit fumar a les oficines, àrees infantil i familiar, interior d’instal·lacions, restaurants i cues de totes les atraccions.

No està permès el consum de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

La majoria d'atraccions d'Aquadiver tenen components mecànics i elèctrics per la qual cosa estan subjectes a manteniment o avaria.

En un o un altre cas, l'empresa podrà tenir una o diverses atraccions fora d'utilització no assumint en el seu cas cap responsabilitat davant l'usuari. El que una o diverses atraccions siguin fora d'ús no donarà dret a devolució ni total ni parcial de l'import de l'entrada.

Tampoc l'usuari no tindrà dret a alguna devolució d'import en el cas que una vegada en l'interior del parc les inclemències del temps provoquessin la decisió de tancar les instal·lacions o fins i tot el recinte.

El director del parc podrà decidir el desallotjament del recinte per motius de seguretat en cas de sinistre o avaria greu o amenaça d'explosiu o d'un altre tipus. Com en els casos anteriors, l'usuari no podrà exigir la devolució d'import algun.

Queda prohibit incorporar-se a qualsevol recorregut fora de la plataforma de sortida.

Per motius de seguretat està prohibit utilitzar les atraccions amb ulleres, penjolls, polseres, rellotges, cadenes, arracades grans o qualsevol element que pugui comportar un risc per a la seguretat de l'usuari. Aquests elements poden també malmetre l'estructura de les mateixes atraccions.

Per a les persones que no sàpiguen nedar és obligatori l’ús de dispositius que afavoreixin la flotabilitat (armilles salvavides homologades).

Per motius d'higiene i seguretat, l'usuari ha de vestir només vestit de bany, per a l'ús de les atraccions.

Els informem que l'aigua de totes les piscines i atraccions és tractada amb clor (hipoclorit de sodi 15%) i salfumant (àcid clorhídric 25%), així com que s'usa el producte LPH (desengrassant líquid) per neteja de les atraccions.

Obligació de notificar accidents, robatoris, pèrdues d´objectes, etc. Tots els clients usuaris estan obligats a comunicar qualsevol incident que hagi tingut lloc mentre utilitzava alguna de les instalacions.

A continuació es descriuen les normes d'utilització de cada una de les atraccions del parc així com les instruccions per a l'ús dels serveis complementaris. El compliment d'aquestes normes garanteix a l'usuari una utilització correcta de la instal·lació.

 

NORMES D'ÚS:

1a Piscina d'Ones. No està permès llançar-se de cap, així com accedir-hi si no és per la platja. Les escales laterals només es podran utilitzar per sortir de la Piscina d'Ones. No es podrà tampoc pujar de peu als agafadors laterals, ni utilitzar matalassos pneumàtics ni flotadors de cap classe. Igualment que en totes les atraccions aquàtiques estarà prohibit banyar-se amb ulleres de vidre (de sol o similars) pel perill que comporta per als usuaris. De 13:00h a 15:00h no hi ha onades.

2a. Piscines hidroteràpiques. Són instal·lacions pensades per estar en elles tranquil·lament; és per això que els usuaris, hauran d'evitar els moviments violents que puguin molestar els altres. Només es podrà accedir a elles per les escales.

3a. Zig zag. El client-usuari haurà de mantenir sempre una distància mínima de 30 metres respecte de l'anterior usuari abans de començar per la plataforma de sortida. No es podrà aturar voluntàriament a meitat del recorregut, ni posar-se dret o sortir del tobogan per un punt intermedi del mateix. Un cop hagi arribat al vas de recepció, procurarà sortir del mateix el més de pressa possible. Està terminantment prohibit llançar dues o més persones a la vegada, així com portar a sobre un nen. Es prohibeix llançar-se de cap.

4a. Kamikazes. No es permetrà que facin ús d'aquestes instal·lacions els clients-usuaris d'estatura inferior a 1.20 metres, estant prohibit llançar-se de cap o impulsar-se de cap manera des de la plataforma de sortida, essent obligatori llançar-se tombat d’esquenes i amb els braços creuats agafant-se les espatlles. Una vegada en el vas de recepció, l'usuari procurarà frenar al màxim evitant lliscar sobre la superfície de l'aigua i sortir del mateix el més aviat possible i pel camí més curt. Mai un usuari podrà iniciar la sortida fins que l'anterior hagi sortit del vas de recepció. Es recomana evitar utilitzar aquesta instal·lació a persones amb problemes d'esquena, cor o altres anàlogues que puguin implicar algun risc per malalties o malalties preexistents. No recomanable l'ús per a persones que pesin més de 110kg.

5a. Pistes Toves. Està terminantment prohibit que l'usuari baixi de peu per aquestes pistes, així com que s'aixequi en qualsevol punt del recorregut. Igualment està terminantment prohibit llançar-se de cap. Tampoc es permetrà que dos usuaris ocupin una mateixa pista ni que canviïn d'una a una altra durant el recorregut. Una vegada en el vas de recepció, l'usuari procurarà sortir del mateix el més aviat possible.

6a. Riu Ràpid: No es permetrà que facin ús d'aquestes instal·lacions els clients-usuaris d'estatura inferior a 120 cm. El recorregut s'efectua en un flotador pneumàtic. No estarà permès baixar de cap ni portant un nen a sobre. No està permès formar cadenes de més de quatre usuaris. No s’haurà de romandre a les piscines intermèdies més temps que  l’indispensable, ni aturar voluntàriament a meitat del recorregut. Una vegada en el vas de recepció, l'usuari procurarà sortir del mateix el més aviat possible.

7a. Llac Infantil. Els tobogans del Llac Infantil estan pensats exclusivament per als més petits de fins a un metre vint d’alçada, tingueu-ho en compte. Els nens han d’estar permanentment vigilats pels seus majors.

8a. Llac d'Aventures. És una instal·lació pensada per desenvolupar-hi tres tipus d'activitats aquàtiques diferents: zona per nedar o reposar a la hamaca gegant, zona per a la recepció dels usuaris del tobogan Spirotub i zona infantil "RockHouse". Rockhouse  es destinat per a petits de fins a un metre vint d’alçada. Cap usuari haurà, doncs, traspassar els límits de la demarcació de cadascuna d'aquestes zones. L'usuari haurà d'abandonar la zona de recepció de l'Spirotub el més aviat possible.

9a. Waterfall. No es permetrà que facin ús d'aquestes instal·lacions els clients-usuaris d'estatura inferior a 1.20 metres. És un black-hole amb un recorregut lineal. El descens es fa amb pneumàtics dobles i s'aconsegueixen importants acceleracions i velocitats punta. És un descens molt ràpid. Ha de seguir en tot moment les indicacions dels monitors i dels panells informatius.  L'usuari de major pes haurà d'estar assegut en la posició davantera del neumàtic. L'usuari no podrà començar el recorregut mentre el client anterior no hagi arribat al final. Un cop allà, s'ha de desallotjar l'atracció el més ràpidament possible i es lliurarà el pneumàtic al primer de la cua. Horari de l’atracció: Des de les 11h del matí. No recomanable l'ús per a persones que pesin més de 110kg.

10a. Splash Mountain. Muntanya russa aquàtica. El descens s'efectua en barques per a dos usuaris. Durant tot el recorregut l'usuari ha de romandre assegut en la mateixa posició, sense poder-se aixecar. L'atracció disposa dels sistemes d'emergència necessaris per evacuar la mateixa en cas que el recorregut quedi interromput per algun motiu. L'horari de funcionament d'aquesta instal·lació serà d'11 del matí fins a una hora abans de l'hora del tancament del parc aquàtic.

11a. Aqua Rocket.No es permet fer-ne ús a menors de 120 cm d’alçada. S’ha de baixar necessàriament tombat d’esquenes i amb els braços creuats agafant-se les espatlles. No està permès baixar abans que l’usuari anterior hagi abandonat la pista d’arribada. Per aquest motiu seguirem en tot moment les indicacions del monitor allà situat. A l’arribada, s’ha d’abandonar ràpidament la pista pel lateral.. La cua d’accés a la rampa de sortida s’ha de guardar fora de l’escala. Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany. Horari de l’atracció: Des de les 11h del matí fins una hora abans del tancament del parc. Horari de l’atracció: Des de les 11h del matí. No recomanable l'ús per a persones que pesin més de 110kg.

12a. Aqua Racer. Està totalment prohibit que l’usuari descendeixi per la pista en posició dreta, així com que s’aixequi en qualsevol punt del recorregut. S'ha d'utilitzar l'estora. Cada usuari ocupa una pista i mai dos o més usuaris han de baixar alhora per una mateixa pista. Tampoc no està permès passar d’una pista a una altra diferent de la que es va iniciar el descens durant el recorregut. Cap usuari no iniciarà la sortida fins que la pista estigui buida i mai abans de la indicació del monitor de sortida. En arribar a la piscina de recepció l’usuari abandonarà la piscina amb rapidesa. Per motius d’higiene i seguretat, l’usuari ha de vestir només vestit de bany. Horari de l’atracció: Des de les 11h del matí.

13a. Fun Temple. seguiu les instruccions dels S.O.S i/o monitors en tot moment. Tingueu cura dels menors al vostre càrrec. Horari de l’atracció: Des de les 11h del matí fins una hora abans del tancament del parc.

14ª. Kid’s River. Atracció per als més petits. El descens s’efectuarà a un flotador neumàtic. No esta permés fer cadenes. Un cop al final del recorregut, l’usuari procurarà sortir del mateix el més aviat possible.

15a. Gandules i hamaques. En els solàriums de la Piscina d'Ones i en el Llac d’Aventures hi ha disposades les hamaques i gandules. Són de lloguer. Un empleat del parc passarà a cobrar el preu del lloguer establert i exposat en taquilla, la qual cosa donarà dret a l'usuari al seu ús durant la jornada. Les hamaques i gandules no poden desplaçar-se de l'àrea en la qual estan situades.

16a. Pic-Nic. El Parc Aquàtic disposa d'una zona de pícnic degudament senyalitzada, fora de la qual no estarà permès practicar-lo. Queda terminantment prohibit reservar taules o dipositar objectes en elles i absentar-se. Hi ha un servei de vestuaris on deixar la roba i qualsevol altre objecte personal.

17a. Servei Mèdic. El Servei Mèdic a disposició dels nostres clients, emetrà un certificat-informe amb totes les dades i detalls pertinents, que servirà com a pre-diagnòstic de primers auxilis i també com a requisit indispensable per poder beneficiar-se de les possibles indemnitzacions a què hom pot tenir dret. A aquests efectes als informes, que seran degudament legalitzats per una ECA en finalitzar la temporada, s´hi anotaran tots els serveis de primers auxilis que s´efectuin en la nostra infermeria I el client-usuari afectat podrà sol·licitar per les comprovacions que cregui necessaries, en qualsevol moment.

18a. Vestidors i guixetes. Al parc hi ha dependències habilitades amb vestidors: un per senyores i un altre per senyors. Els esmentats recintes estan previstos només per canviar-se de roba, no per cap tipus de neteja o servei, que ja té les seves dependències en altres emplaçaments. El Parc disposa d'un servei de guixetes perquè els clients puguin guardar la seva roba i objectes personals previ pagament de la quantitat tarifada la qual es trobarà degudament anunciada. La direcció del parc exigeix el dipòsit d'una quantitat monetària en garantia de la devolució de la clau. El parc no es responsabilitza dels objectes dipositats en aquestes guixetes. Qualsevol objecte oblidat, passat un dia es considerarà com objecte perdut. En el cas que sigui menjar, de la mateixa forma el límit serà al tancament diari de la instal·lació i tot seguit serà destruït. La direcció del parc no respon dels objectes que es puguin perdre en l'interior del parc.

19a. Aparcament. El Parc Aquàtic disposa d’una zona d’aparcament gratuït però no vigilat, per als clients durant tota la jornada, sense que això suposi contracte de dipòsit ni custòdia, ni es fa responsable de robatoris , furts, danys i pèrdues causats per tercers al vehicle o al seu contingut. Per això es recomana el tancament amb clau del vehicle i no deixar cap objecte de valor a la vista. Els vehicles no podran estar estacionats a la zona d’estacionament més enllà de la hora del tancament del Parc Aquàtic. En cas contrari es podrà procedir a la retirada dels mateixos.

Newsletter estrella

Subscriu-te gratuïtament al nostre
i aprofita les nostres novetats

Dono el meu consentiment a PARCS AQUÀTICS DE LA COSTA BRAVA, SL per a l'enviament de novetats comercials i/o noves promocions dels seus productes i serveis
zoover
iaapa
certificació familiar
Aquadiver El mejor parque acuático de la Costa Brava.
Carretera Circumval·lacio, s/n Castell-Platja d'Aro Girona 17250
3.9 stars - based on 26 reviews
972 82 82 83 URL of Map URL of Logo
Monday: -
Tuesday: -
Wednesday: -
Thursday: -
Friday: -
Saturday: -
Sunday: -